Despre Alpin Club Carpatic

Povestea noastră începe în 1985, când este înființat clubul sportiv Alpin Club Carpatic (A.C.C.), dedicat practicării alpinismului, escaladei, canioningului și altor sporturi alpine. Ulterior, în noiembrie 1990, clubul este înregistrat ca persoană juridică, având acordul și recunoașterea Ministerul Tineretului și Sportului. Alpin Club Carpatic este membru fondator al Federației Române de Alpinism și Escaladă. În 2014, Alpin Club Carpatic devine parte integrantă a Carpatic Group.

Domenii de activitate

 1. Activități de popularizare
 • Popularizează, încurajează, dezvoltă și acordă sprijin practicării la toate nivelele (începători, avansați, performeri) și la toate vârstele (copii, tineri, adulți) a sporturilor montane ce fac obiectul său de activitate;
 • Militează pentru salvgardarea identității și specificității sporturilor montane, ca discipline care se practică, cu asumarea unei doze de risc, în cadrul natural al munților sau în alte zone naturale, precum și în interiorul sălilor și spațiilor special amenajate din mediul urban;
 • Militează pentru o prezentare obiectivă a specificului acestor sporturi în mass-media, luând atitudine fermă împotriva exagerărilor și mistificărilor;

      2. Activități pentru tineret

 • Acordă o atenție sporită încurajării și sprijinirii copiilor și tinerilor în practicarea sporturilor montane, cu precădere a escaladei și bouldering-ului, acordând acestor categorii sociale facilități materiale și financiare;
 • Sprijină și îndrumă tinerii, practicanți ai disciplinelor sportive, în direcția dobândirilor cunoștințelor teoretice și practice necesare pentru obținerea diplomelor și brevetelor care să le permită calificarea ca inițiatori, instructori monitori și antrenori;
 • Creează condițiile pentru ca tinerii să-și probeze capacitățile organizatorice în cadrul proiectelor sportive și sociale pe care A.C.C. le derulează, precum și în cadrul proiectelor ce au în vedere obținerea de venituri economice;
 • Colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației și Cercetării, precum și cu celelalte instituții locale de pe raza municipiului București;
 • Promovează voluntariatul în rândul membrilor săi

     3. Activități sportive de performanță

 • Încurajează, favorizează și sprijină realizarea unor performanțe competitive la nivel național și internațional de către membrii și sportivii săi;
 • Acționează pentru asigurarea mijloacelor necesare pregătirii membrilor și sportivilor săi de performanță;
 • Organizează în condițiile legii, direct sau în colaborare cu alte structuri, competiții și manifestări sportive de nivel local, național sau internațional;
 • Este afiliat la Federația Română de Alpinism și Escaladă și dezvoltă relații de colaborare cu celelalte federații sportive naționale și asociații municipale ce asigură gestiunea activităților pentru celelalte discipline montane ce fac obiectul de activitate al A.C.C.

4. Activități ecologice și de protecția mediului

DOMENII DE INTERES

Actualmente, preocuparea principală a A.C.C. este popularizarea escaladei sportive în rândul copiilor, în convingerea că îndreptarea tinerilor către un stil sănătos de viață trebuie începută încă de la vârsta copilăriei. În același timp, A.C.C. continuă tradiția de a atrage tinerii către practicarea sporturilor montane, organizând permanent cursuri de inițiere, tabere și ieșiri la munte în weekend.

PUBLIC ȚINTĂ

Tineri animați de pasiunea pentru sporturile și activitățile montane.

REALIZĂRI IMPORTANTE ALE ALPIN CLUB CARPATIC

În cei peste 30 de ani de activitate, A.C.C. a desfășurat numeroase proiecte culturale, ecologice, umanitare și sportive. Ne mândrim cu faptul de a fi introdus și popularizat în România o nouă probă sportivă a escaladei (boulderingul), de a fi deschis numeroase zone de practicare a escaladei (Sohodol, Sinaia, Padina), canioning-ului (Latorița, Herculane), ice-climbing (Latorița, Lotru, Făgăraș, Parâng), de a fi realizat numeroase premiere în țară și străinătate, de a fi urcat 4 vârfuri de peste 8.000 metri în Himalaia, de a fi cucerit numeroase titluri în concursuri naționale, balcanice și europene și, nu în ultimul rând, de a fi descoperit și format mai multe generații de montaniarzi, alpiniști și cățărători sportivi.